J4 Plus mất nguồn treo 0.05A

J4 Plus rơi nước, mất nguồn treo 0.05A. Thay ic nguồn nhỏ not ok, đo thấy chạm tụ nhỏ trong hình, gỡ bỏ done.


Từ khóa tìm kiếm: j7pro mất nguồn, j7 pro mất nguồn treo kim, samsung j7 pro mất nguồn, j730 mất nguồn, j7 pro rơi nước mất nguồn, j7 pro mat nguon treo kim, samsung j7 pro bị sập nguồn, samsung j7 pro bị mất nguồn.

Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

0 Comments