Blackberry Z10 không nhận sim

Hiện tại thì ae cũng ít gặp dòng máy này, nhưng cũng poss chi tiết sau này ai gặp. BlackBerry Z10 không nhận sim ace dò mạch câu như hình.


Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

0 Comments